Vítejte na stránkách revizáček.cz

Zaměřené na:

 • Revize plynovodu (výchozí i provozní např. pro opětovné nasazení plynoměru)
 • Revize plynových zařízení (kotel, sporák, ohřívač vody, pec)
 • Kontroly plynovodu a plynových zařízení
 • Revize a kontroly NTL, STL plynovodů a přípojek pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • Revize a kontroly NTL, STL a VTL plynovodů na propan butan a jejich směsi
 • Revize a kontroly regulačních stanic plynu
 • Revize technický plynů
 • Revize kogeneračních jednotek
 • Revize tlakových nádob stabilních (expanze, vzdušník)
 • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
 • Revize a kontroly parních kotlů 4. třídy (do 8 t/h)
 • Revize a kontroly horkovodních kotlů 4. třídy (do 5.8MW)
 • Školení obsluhy plynových a tlakových zařízení a NTL kotelen
 • Zpracování technické dokumentace (provozní řád, harmonogram, pasport)
 • Zkoušky těsnosti netlakových nádob dle Vyhlášky 66/2014 (dříve Vyhl. 450/2005)

Více v NABÍDKA SLUŽEB

Mé jméno je Lukáš Zatloukal a zabývám se již zmíněnými revizemi a kontrolami v městech Prostějov, Olomouc, Vyškov, Kroměříž, Konice, Litovel, Boskovice, Blasnko, Brno, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou a po domluvě i v celé ČR. Jsem schopen komunikovat se zákazníky v Anglickém jazyce a zprávy vystavit ve dvojjazyčné verzi. Po domluvě mohu zajistit odstranění závad s úzce spolupracující montážní firmou.