Nabídka služeb


Revize a zkoušky plynových zařízení v rozsahu:

 • Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
  • regulační stanice plynu
 • zařízení pro rozvod plynů
  • domovní plynovody na plynná paliva
  • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan butanu a jejich směsí
  • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním
  • spotřebiče s výkonem pod 50kW
  • kotle, pece, průmyslová tepelná zařízení s výkonem 50kW a více
 • plynovody na propan butan
  • NTL, STL a VTL plynovody na propan butan a jejich směsi

Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu:

 • NA: tlakové nádoby stabilní skupiny A,B:
 • K4: parní a kapalinové kotle 4. třídy

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen:

 • dle Vyhl. č. 91/1993 Sb.

Dodání technické dokumentace:

 • k plynovému zařízení
  • harmonogram revizí a kontrol plynového zařízení
  • provozní deníky plynového zařízení a nízkotlakých kotelen
  • provozní řády plynového zařízení a nízkotlakých kotelen
  • revizní knihy plynovodů a plynových spotřebičů s výkonem nad 50 kW
 • k tlakovému zařízení
  • harmonogram revizí
  • provozní deníky
  • pasporty
  • provozní předpisy

Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení:

 • školení obsluhy plynových zařízení, včetně vydání osvědčení
 • školení obsluhy tlakových zařízení, včetně vydání osvědčení
 • školení obsluhy nízkotlakých kotelen - topičů, včetně vydání osvědčení
 • školení osob odpovědných za bezpečný a hospodárný provoz plynových a tlakových zařízení

Zkouška těsnosti netlakových nádob:

 • dle Vyhlášky 66/2014 (dříve Vyhl. 450/2005)

Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej