Termíny revizí a kontrol


Plynové zařízení (PZ)

Druh Termín
výchozí revize a tlaková zkouška PZ před uvedením do provozu
provozní revize PZ 1x za 3 roky
kontrola PZ 1x za rok (v roce provedení provozní revize se kontrola PZ neprovádí)
přezkoušení obsluhy PZ 1x za 3 roky

Tlakové nádoby stabilní (TNS)

Druh Termín
výchozí revize TNS před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dní po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1x za rok
vnitřní revize TNS 1x za 5 let
zkouška těsnosti 1x za 5 let nebo po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky

Středotlaké kotle

Druh Termín
provozní revize kotle 1x za 3 měsíce
vnitřní revize kotle 1x za rok
zkouška těsnosti kotle 1x za rok nebo po otevření tlakového celku
tlaková zkouška kotle 1x za 9 let

Nízkotlaké kotelny

Druh Termín
odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 1x za rok
přezkoušení obsluhy nízkotlaké kotelny - topiče 1x za 5 let

Netlakové nádobby (NTN)

Druh Termín
Zkouška těsnosti NTN 1x za 5 let