Osvědčení a oprávnění

Dokumenty k nahlédnutí

Výpis z živnostenského rejstříku

OPRÁVNĚNÍ k revizím a zkouškám provozovaných vyhrazených tlakových zařízení

OPRÁVNĚNÍ k revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem

OSVĚDČENÍ k provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných vyhrazených tlakových zařízení

OSVĚDČENÍ k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení